ΦΟΡΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Πολιτική κρατήσεων

Η παραγγελία της κράτησης ολοκληρώνεται με την καταβολή μετρητών ή την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι του 25% του συνολικού κόστους διαμονής (τουλάχιστον ίσης με το μίσθωμα της πρώτης διανυκτέρευσης για περισσότερες της μιας διανυκτερεύσεις), σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.1652/30-10-1986 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Πολιτική ακύρωσης κρατήσεων

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την κράτηση, δικαιούστε επιστροφής της προκαταβολής εφόσον ενημερώσετε τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την άφιξη (οποιαδήποτε επιπρόσθετη δαπάνη καταβάλλεται από εσάς). Διαφορετικά, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1652/30-10-1986 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Αποζημίωση

 Σε περίπτωση αναχώρησης πριν τη δηλωθείσα κατά την κράτηση αναχώρηση, πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση ίση με το 50% του κόστους διαμονής για τις διανυκτερεύσεις που δεν έγιναν χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1652/30-10-1986 (ΦΕΚ 167 Α΄).